Kaizen Group Malaysia

Manfaat Utama


Bayaran Tunai Tahunan


Manfaat kematangan


Fleksibiliti Tempoh Sumbangan & Umur Tamat Tempoh

Ciri-ciri Produk
Tempoh Sumbangan Minimum 5 tahun atau sehingga umur 80 tahun.
Sumbangan Minimum Bulanan Berbeza berdasarkan pilihan tempoh sumbangan.
Kelayakan Umur Umur 19 tahun sehingga 65 tahun.
Tamat Tempoh Perlindungan Umur 55 tahun atau sehingga umur 80 tahun.
Jumlah Perlindungan Minimum RM25,000
Manfaat Matang Baki dari Akaun MaxiShield (MaxiShiled Account, MSA) & Akaun Unit Pelaburan (Investment Unit Account, IUA) di mana berkenaan.
Manfaat Kematian 100% dari jumlah perlindungan + nilai tunai dari akaun-akaun.
Manfaat Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh 100% dari jumlah perlindungan + nilai tunai dari akaun-akaun dan tamat pada umur 70 tahun.
Manfaat Penyakit Kritikal Tidak berkaitan.
Pelepasan Cukai Sehingga RM6,000 di bawah Insurans Hayat dan KWSP, tertakluk kepada terma dan syarat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN).
Ciri-ciri Perlindungan Berganda jika berlaku Kematian atau Hilang Upaya Kekal & Menyeluruh (TPD) akibat kemalangan
Hapuskan kerisauan anda dengan Perlindungan Asas jika berlaku kehilangan nyawa atau TPD. Perlindungan Berganda jika berlaku kehilangan nyawa atau TPD akibat kemalangan sebelum umur 70 tahun.Pelan Bayaran Tunai Tahunan*

Tahun Sijil / Pelan Bayaran Tunai Classic Vantage Prime
% dari jumlah perlindungan
(Tahun sijil ke-2 – ke-10)
2% 4% 6%
% dari jumlah perlindungan
(Tahun sijil ke-11 sehingga kematangan)
4% 8% 12%

*Tertakluk kepada terma dan syarat.

Lampiran Rider Contributor, Protection

Nota: Rujuk kepada senarai Pelan Rider untuk maklumat lanjut.

Nota Penting Ini adalah penerangan ringkas mengenai produk. Untuk butiran lengkap seperti terma-terma dan syarat-syarat yang terperinci, sila rujuk kepada dokumen sijil anda.

Anda seharusnya berpuas hati bahawa produk ini mampu memenuhi keperluan anda dan sumbangan yang dibayar di bawah sijil ini merupakan jumlah yang anda mampu bayar.

Untuk keterangan lanjut, Whatsapp saya – > http://izam.wasap.my