Kaizen Group Malaysia

Flyer (A5)_708_OL

Konsep Takaful

Takaful adalah satu konsep saling membantu yang berlandaskan prinsip-prinsip perkongsian tanggungjawab, kerjasama dan kepentingan bersama. Setiap ahli yang dilindungi akan menyumbang berdasarkan kepada Tabarru’ (derma) ke dalam dana yang akan digunakan untuk membantu satu sama lain apabila diperlukan.

Keluarga anda memerlukan perlindungan anda

Anda merupakan tunggak keluarga anda dan sebagai tempat bergantung, anda berusaha menyediakan segala keperluan untuk mereka yang anda sayangi.

Untuk menyediakan tempat berteduh bukanlah sesuatu yang mudah. Anda berusaha setiap hari sehingga anda berjaya memiliki sebuah rumah untuk keluarga bahagia anda.

Dengan bantuan pinjaman dari Bahagian Pinjaman Perumahan, tercapailah impian anda untuk menyediakan sebuah rumah yang dimiliki sendiri untuk keluarga yang tersayang.

Namun tiada siapa yang dapat meramal apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Bagaimanakah jika anda tidak dapat meneruskan pembayaran pinjaman perumahan tersebut atas sebab-sebab kehilangan upaya atau kematian? Sanggupkah anda melihat mereka yang anda sayangi kehilangan tempat berlindung?

Apakah PruBSN Gadai Janji?

PruBSN Gadai Janji dapat membantu mengelakkan rumah keluarga anda daripada ditarik balik sekiranya anda tidak dapat meneruskan pembayaran balik pinjaman atas sebab-sebab kehilangan upaya atau kematian.

Selain daripada itu, PruBSN Gadai Janji juga membolehkan anda berkongsi sebarang keuntungan pelaburan, jika ada.

PruBSN Gadai Janji – satu pelan untuk melindungi hak milik kediaman keluarga anda.

Bagaimana PruBSN Gadai Janji membantu anda

Manfaat kematian akibat penyakit dan kemalangan

Manfaat ini akan melangsaikan pinjaman perumahan anda sekiranya anda meninggal dunia akibat penyakit atau kemalangan.

Manfaat hilang upaya kekal dan menyeluruh akibat penyakit dan kemalangan

Manfaat ini akan:

  • melangsaikan pinjaman perumahan anda sekiranya anda hilang upaya kekal dan
 • menyeluruh sebelum mencapai umur 65 tahun.
 • menawarkan bayaran perubatan sebanyak RM1,000.

Manfaat khairat kematian

Manfaat ini menyediakan bantuan kewangan berjumlah:

 • RM1,000 jika anda meninggal dunia, atau
 • RM1,000 jika pasangan anda meninggal dunia, atau
 • RM500 jika anak anda meninggal dunia (maksimum dua orang anak di bawah umur 20 tahun).

Manfaat serahan awal

Manfaat ini membolehkan anda untuk mendapat sejumlah wang yang terkumpul dari akaun anda apabila anda melangsaikan pinjaman perumahan anda lebih awal.

Manfaat kematangan

Manfaat ini membolehkan anda untuk mendapat sejumlah wang yang terkumpul dari akaun anda apabila tamat tempoh pinjaman.

Penerimaan automatik

Kami menerima penyertaan sehingga umur 60 tahun tanpa sebarang pemeriksaan perubatan atau pengakuan kesihatan.

Proses yang mudah dan pantas untuk tuntutan khairat kematian

Anda hanya perlu mengemukakan sijil kematian atau permit pengkuburan yang disahkan kepada kami. Tempoh pembayaran tuntutan adalah dalam jangka masa 24 jam setelah menerima sijil kematian atau permit pengkuburan.

Pengecualian

PruBSN Gadai Janji tidak melindungi situasi-situasi berikut. Sekiranya salah satu daripada situasi berikut berlaku, manfaat-manfaat yang ditawarkan di bawah pelan ini TIDAK AKAN dibayar kepada anda.

Jika kematian berlaku akibat daripada:

 • Tindakan membunuh diri di dalam tempoh setahun dari tarikh permulaan sijil.
 • AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) akibat daripada aktiviti tidak bermoral.
 • Penyakit yang berkaitan dengan aktiviti seksual yang bercanggah dengan moral.

Jika hilang upaya kekal dan menyeluruh terjadi akibat:

 • Percubaan membunuh diri dan kecederaan akibat perbuatan sendiri.
 • Menyertai operasi ketenteraan.
 • Memasuki, mengendali, menyelenggara atau turun dari sebarang perkhidmatan atau pengangkutan udara melainkan di dalam penerbangan komersial.
 • Jangkitan HIV atau AIDS atau penyakit yang disebar secara seksual.
 • Kecederaan akibat pengaruh alkohol atau dadah.
 • Mengambil bahagian di dalam sebarang rusuhan atau melakukan kesalahan jenayah.
 • Terlibat dalam aktiviti-aktiviti pengganas dan keganasan.

TAKAFUL RUMAHKU

Takaful Rumahku melindungi mahligai kediaman untuk memberi anda ketenangan hidup.

Kami menawarkan perlindungan menyeluruh yang merangkumi perlindungan untuk rumah anda serta perlindungan tanggungan terhadap orang awam.

Jika rumah anda ditimpa musibah dan tidak dapat didiami dalam masa tertentu, Takaful Rumahku akan membiayai kos kerugian sewa atau penyewaan tempat tinggal sementara yang difikirkan sesuai untuk anda dan keluarga semasa rumah tersebut dibaik pulih.

Takaful Rumahku membantu anda untuk mendapatkan ganti rugi dari musibah-musibah berikut:

 • Kebakaran, kilat, petir dan kebakaran bawah tanah.
 • Letupan tong gas domestik.
 • Kerosakan akibat dari pesawat udara dan objek-objek yang gugur darinya, pelanggaran oleh kenderaan jalanraya atau binatang bukan kepunyaan atau kawalan ahli dan keluarga.
 • Pecahan atau limpahan tangki air, peralatan atau paip kecuali:
  1. untuk RM50 yang pertama.
  2. jika berlaku semasa rumah anda tidak dihuni.
  3. kerosakan tangki, peralatan atau paip itu sendiri.
 • Kerosakan akibat pencerobohan, kecurian yang disertai dengan menggunakan kekerasan untuk masuk dan keluar dari bangunan.
 • Angin ribut, siklon, taufan dan hujan ribut (kecuali kerosakan bidai dan sengkuap), gempa bumi, letupan gunung berapi dan banjir.
 • Kerugian sewa atau perbelanjaan yang difikirkan sesuai untuk menyewa tempat tinggal sementara semasa rumah dibaik pulih.
 • Tanggungan awam (public liability) ke atas harta benda dan kecederaan anggota badan pihak ketiga tidak melebihi RM50,000 akibat kemalangan di dalam kawasan rumah.

Pengecualian

Takaful Rumahku tidak melindungi kerosakan atau kerugian rumah anda yang disebabkan oleh keadaan berikut.

 • Peperangan, pemberontakan atau rusuhan.
 • Arahan pengambilalihan atau pemusnahan di atas perintah kerajaan atau pihak berkuasa tempatan.
 • Kebakaran spontan yang disebabkan oleh kepanasan semulajadi atau disebabkan oleh sebarang proses pemanasan atau pengeringan.
 • Angin ribut, siklon, taufan dan hujan ribut semasa bangunan di dalam pembinaan semula, kerja baik pulih dan ke atas kelengkapan rumah seperti bidai dan sengkuap.
 • Pancaran ion atau bahan nuklear yang menyebabkan pencemaran radioaktif.
 • Pemendapan tanah dan tanah runtuh.

SOALAN LAZIM

  1. Siapakah yang boleh menyertai PruBSN Gadai Janji dan Takaful Rumahku?Sesiapa sahaja yang berumur dari 19 tahun sehingga 60 tahun boleh menyertai kedua-dua pelan ini jika anda mengambil pinjaman perumahan dari Bahagian Pinjaman Perumahan Perbendaharaan Malaysia.
  2. Apakah syarat-syarat pinjaman perumahan?
   • Warganegara Malaysia.
   • Sedang berkhidmat dan berjawatan tetap.
   • Berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun.
   • Telah disahkan dalam jawatan.
   • Bukan seorang yang bankrap/berhutang hukuman/tidak berkemampuan/dalam tindakan tatatertib.
   • Borang permohonan didaftarkan selewat-lewatnya 6 bulan sebelum bersara/tamat perkhidmatan.
  3. Berapakah jumlah sumbangan untuk PruBSN Gadai Janji dan Takaful Rumahku?Jumlah sumbangan untuk kedua-dua pelan ini adalah bergantung kepada umur, jantina, jenis bangunan, tempoh pinjaman dan jumlah perlindungan yang anda pilih. Sila klik pada ‘Pengiraan’ untuk mendapatkan sebut harga sumbangan untuk perlindungan anda.
  4. Apakah Piawaian Perkhidmatan Pelanggan PruBSN?Perkhidmatan pelanggan PruBSN adalah menepati tahap piawaian yang disarankan oleh kerajaan berdasarkan kepada:
   • Pengeluaran surat penerimaan – tidak lebih dari tiga (3) hari bekerja setelah menerima dokumen yang lengkap.
   • Pembayaran tuntutan khairat kematian – dalam tempoh 24 jam setelah menerima sijil kematian atau permit pengkuburan.
   • Pembayaran tuntutan – tidak lebih dari tujuh (7) hari bekerja setelah menerima dokumen lengkap.
   • Prosedur kami adalah berdasarkan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak BPP.
   • Pelan ini direka khas untuk kakitangan kerajaan sahaja.
  5. Apakah perlindungan PruBSN Gadai Janji dapat menyelesaikan baki hutang sepenuhnya jika anda meninggal dunia atau hilang upaya kekal dan menyeluruh?Ya, baki pinjaman akan diselesaikan dengan syarat, tiada berlaku tunggakan ke atas pinjaman tersebut.
  6. Apakah perlindungan tambahan di bawah manfaat hilang upaya kekal dan menyeluruh?
   • PruBSN juga akan mempertimbangkan pembayaran manfaat ini jika anda dibersarakan akibat penyakit atau kemalangan melalui arahan bertulis dari Laporan Lembaga Panel Perubatan yang diiktiraf mengikut syarat-syarat di dalam Perkhidmatan Awam Malaysia.
   • Malahan,  PruBSN telah memutuskan akan mempertimbangkan tuntutan manfaat berkaitan gangguan mental  (gila)  dengan syarat anda dibersarakan atas sebab-sebab kesihatan dengan kelulusan Lembaga Perubatan Kerajaan yang ditauliahkan.
  7. Bagaimana PruBSN Gadai Janji dan Takaful Rumahku dilaksanakan?PruBSN Gadai Janji dan Takaful Rumahku adalah berlandaskan model Wakalah di mana anda menempatkan sumbangan anda ke dalam akaun anda selepas kami mengambil sebahagian daripadanya sebagai caj wakalah. Ini merupakan caj bagi perkhidmatan-perkhidmatan yang kami sediakan. Perlindungan takaful adalah daripada potongan Tabarru’ anda yang kami tempatkan ke dalam Dana Tabarru’.Hasil keuntungan pelaburan daripada Akaun Khas Individu (ISA) anda akan dibahagikan bersama dengan anda dan kami, dimana anda akan menerima 80% daripada keuntungan tersebut manakala kami pula akan menerima 20% daripadanya. Bahagian keuntungan anda akan dimasukkan kembali ke dalam ISA anda.

   Anda layak menerima sekurang-kurangnya 50%’ daripada lebihan² yang boleh diberikan (jika ada) pada setiap akhir tahun kewangan. Baki sehingga 50%’ diberi kepada kami sebagai insentif untuk mengurus Dana Tabarru’. Bahagian lebihan² anda yang boleh diberikan akan diletakkan kembali ke dalam ISA anda.

  8. Apakah caj-caj yang terlibat dalam PruBSN Gadai Janji dan Takaful Rumahku?
    Butiran caj wakalah dan caj-caj lain disenaraikan dalam jadual di bawah.
Jenis caj Butiran Caj
Caj wakalah pendahuluan Caj ini terdiri daripada komisen dan perbelanjaan berkaitan pengagihan serta perbelanjaan pengurusan. Peratusan di bawah adalah berdasarkan sumbangan tunggal perlindungan anda.

Jenis pelan Caj wakalah pendahuluan
PruBSN Gadai Janji 25%
Takaful Rumahku 15%
Tabarru’ Kami menolak suatu amaun setiap bulan berdasarkan umur, jantina, jenis bangunan dan jumlah perlindungan.

¹ Amaun sebenar lebihan yang boleh diberikan akan ditentukan setiap tahun dan tertakluk kepada kelulusan daripada Jawatankuasa Syariah dan Lembaga Pengarah Prudential BSN Takaful Berhad.’
²Termasuk lebihan pengunderaitan dan perkongsian anda di dalam keuntungan pelaburan dana Tabarru’.

SILA RUJUK -> http://ejeninsurans.com/mrta-vs-mlta-investment-link/