Kaizen Group Malaysia

PruBSN Takafulink

  • February 27, 2014
  • admin
Pelan Takafulink Prudential BSN Takaful (PruBSN) adalah suatu produk komprehensif yang menyeluruh gabungan semua jenisperlindungan hayat, penghospitalan dan simpanan pelaburan. Ianya membantu anda merancang tahap perlindungan yang sesuai dengan hidup anda dan dirangka dengan matlamat...

PruBSN SmartLink

  • February 27, 2014
  • admin
Anak-anak adalah anugerah bagi ayah & ibu. Dianugerahkan sebagaimana kain yang putih, ibu bapalah yang mencorakkan sama ada anak akan menjadi sepertimana anak Luqman Al Hakim atau sebaliknya. Anak...

PruBSN Ummah

  • February 25, 2014
  • admin
Apakah PruBSN Ummah? PruBSN Ummah adalah satu pelan Takaful keluarga yang direka untuk membantu memenuhi kerohanian umat Islam selain keperluan duniawi. Pelan ini menyediakan anda perlindungan dan simpanan, serta manfaat-manfaat...