Kaizen Group Malaysia

4-kategoriAntara 1,2,3 dan 4 kita di dalam kategori yang mana?

Panggilan dari golongan ini memang biasa diterima oleh perunding takaful apabila pemanggil diuji dengan penyakit, cuma golongan pertama sahaja yang dapat kami bantu. Ini adalah kerana mereka sentiasa memastikan sijil aktif dan kami bersedia menghulurkan perkhidmatan kami sebagai perunding takaful.

Seringkali kita diingatkan permohonan pelan takaful adalah mudah untuk yang sihat, dan agak sukar sekiranya sudah ada penyakit. Kami hanya menghantar permohonan anda, pihak syarikat yang akan menilai semula samaada permohon layak atau tidak untuk diberi perlindungan takaful.

Adalah luar biasa orang yang sihat tiba2 call perunding takaful untuk memohon pelan takaful. Mungkin seorang dalam 1000.

Agak-agak berapa ramai yang luar biasa?

“Beringat sebelum kena, bukan sudah kena baru teringat-ingat”

*credit to Takaful Awareness Through Cartoon FB