Kaizen Group Malaysia

Insurans untuk Pengantin

Cadangan mewajibkan bakal pengantin lelaki Islam mengambil insurans untuk bakal isteri sebelum mereka bernikah empat tahun lalu menjadi satu perkhabaran gembira segenap lapisan wanita. Bakal pengantin perempuan terasa dilindungi...